Vandentvarka

​Mūsų specialistai turi daug patirties dirbant su projektais vandentvarkos srityje. „COWI Lietuva“ teikiamos paslaugos:

Planavimas ir projektavimas

Vandentvarkos specialistai teikia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimo paslaugas. Specialistai turi ilgametę patirtį rengiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros detaliuosius, specialiuosius bei plėtros planus, kuriuose sprendžiami renovacijos, plėtros sprendimai, pagrįsti finansiniais skaičiavimais.

Galimybių studijų rengimas

Vandentvarkos specialistai glaudžiai bendradarbiaudami su COWI grupės nariais Danijoje, Skandinavijoje, Rusijoje ir kitur, rengia galimybių studijas vandentvarkos srityje Lietuvoje ir kitose valstybėse.

Pirkimai, konkursinės dokumentacijos rengimas

Vandetvarkos specialistai turi patirtį ir kokybiškai gali parengti konkurso dokumentus pagal FIDIC "Geltonąją" ir "Raudonąją" knygą, bei teikti pagalbą perkančiajai organizacijai konkurso metu rangovo parinkimui vertinanti pasiūlymus, sudaryti darbų sutartis su rangovu.

Hidraulinis modeliavimas

COWI Lietuva specialistai bendradarbiaudami su COWI grupės nariais gali atlikti hidraulinį modeliavimą, kuris padeda parinkti idealų esamo tinklo eksploatacijos sprendimą, šis būdas greitai įvertintina projektinių sprendimų kaštus.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 09.01.2017