Į pradinį puslapį / Skip Navigation LinksPaslaugos / Pastatai ir teritorijų planavimas / Projektų valdymas, statybos priežiūra ir techninis įvertinimas

Projektų valdymas, statybos priežiūra ir techninis įvertinimas

Projektų valdymas

Projektų valdymas yra viena stipriausių UAB „COWI Lietuva“ veiklos sričių. Bendrovė vienintelė Lietuvoje integruoja užsakovų interesų atstovavimo paslaugas su projektų valdymu. Tai leidžia efektyviausiai nustatyti užsakovo interesus, poreikius ir užtikrinti, kad jie būtų optimaliausiai patenkinti.

Mes vadovaujamės filosofija, kad bet koks pokytis yra projektas, kurį reikia valdyti. Nustatę laiko, finansų, išteklių ribas, UAB „COWI Lietuva“ specialistai planuoja projektą ir rezultatus. Įsiliedami į kiekvieną projekto etapą ir juos kontroliuodami, profesionalai lanksčiai reaguoja į pasikeitimus ir persvarstyti numatytus tikslus, išteklius, rezultatus.

Patirtis koordinuojant projektus nuo pirminės idėjos generavimo iki įgyvendinimo kokybės užtikrinimo leidžia siūlyti nuoseklius sprendimus, kuriuos rengiant įvertinami visi esminiai veiksniai.

UAB „COWI Lietuva“ teikia nešališko projektų valdymo paslaugas, kurios leidžia užtikrinti objektyvią projekto įgyvendinimo kontrolę ir stebėjimą. Šios paslaugos aktualios tais atvejais, kai užsakovai jau yra numatę projekto tikslus bei rezultatus ir turi suderintą veiksmų planą tam pasiekti. Sinergetiniai veiksniai lemia, kad ateityje šių paslaugų integracija bus būtinybė.

Paslaugos

Projekto valdymo paslaugų paketas apima šias paslaugas:

 • Projekto vykdymo strategijos parinkimas
 • Projekto planavimas
 • Konsultacijos, perkant projekto parengiamųjų darbų paslaugas (architektūrinė koncepcija, tyrimai ir pan.)
 • Užduoties ir reikalavimų projektavimui bei įrengimui parengimas
 • Generalinio rangovo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas (reikalavimai, paslaugų ir darbų apimtys, sutarties projektas, reikalavimai pasiūlymui)
 • Užsakovo atstovavimas vykdant generalinio rangovo parinkimo konkursą (išaiškinimų teikimas, pasiūlymų vertinimas ir tikslinimas, derybos)
 • Projekto įgyvendinimo valdymas (projektinės dokumentacijos tikrinimas, sąnaudų ir projekto grafiko kontrolė, statybos darbų priežiūra, rekomendacijos dėl pretenzijų)
 • Paslaugų ir darbų priėmimas
 • Pastato eksploatacija ir priežiūra
 • Projekto rezultatų stebėjimas ir vertinimas

Pagal poreikį teikiamų paslaugų paketas gali būti plečiamas.

Statybos (techninė) priežiūra

Prasidėjus statyboms objekte, „COWI Lietuva“ gali pasiūlyti kvalifikuotą paslaugą, t.y. paskirti statybos aikštelėje statybos techninės priežiūros vadovą nuolatinei statybos techninei priežiūrai.

Techninės priežiūros vadovas vadovaus techninės priežiūros grupės specialistams atsakingiems už atskiras sistemas (ŠVOK, elektros, silpnų srovių ir pan.), kurie tikrins statybos darbus pagal poreikį. Visa specialistų grupė sudaroma iš įmonėje dirbančių darbuotojų. Tai leidžia išvengti komunikavimo problemų bei pasitikėjimo dirbančiais specialistais klausimų.

Be privalomųjų darbų pagal STR reikalavimus „COWI Lietuva“ siūlo ir šiuos darbus:

 • Techninės priežiūros vadovas ruoš savaitines statybos situacijos ataskaitas, defektų ir problemų sąrašus, galimų sprendimų, kaip išvengti problemų, sąrašus. Techninės priežiūros vadovas gali kontroliuoti tam tikrų defektų šalinimą ir problemų sprendimą.
 • Techninės priežiūros vadovas bus atsakingas už generalinio rangovo paruošto laiko grafiko sekimą ir reguliariai informuos apie situaciją objekte, atsilikimus bei sprendimus dėl darbų atlikimo metodikos optimizavimo.

Papildomų, tačiau Užsakovui būtinai reikalingų paslaugų sąrašas gali būti aptartas konkrečiais atvejais.

Techninis vertinimas

„COWI Lietuva“ teikia nekilnojamo turto techninio vertinimo paslaugą. Tai yra vizualinė objekto apžiūra, esamų pastatų ir jų inžinerinių sistemų būklės įvertinimas, rekomendacijos jų remontui ar rekonstrukcijai, galimų kaštų nustatymas.

Nekilnojamas turtas gali būti bet kurioje vystymo stadijoje. Čia pateikiame sąrašą darbų, kurios „COWI Lietuva“ gali atlikti esant poreikiui (stadijų, darbų atlikimo būtinumas bei seka priklauso nuo nekilnojamo turto būsenos, aplinkos bei ateities vizijos, nustatytos strategijos):

 • Esamos situacijos tyrimas ir vertinimas
  - Investiciniai ir verslo planai
  - Rinkos tyrimai
  - Projekto galimybių studijos, įskaitant procesų modeliavimą, projekto įgyvendinimo bei ilgalaikių veiklos sąnaudų skaičiavimą ir kt.
  - Išsamūs esamos situacijos techniniai, aplinkosauginiai, ekonominiai ir finansiniai, organizaciniai, teisinio reguliavimo ir pan. tyrimai, auditai
  - Žemės sklypo tyrimai (geodeziniai, geologiniai, archeologiniai  ir kt.)
  - Poveikio aplinkai vertinimas
  - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
  - Pavojingų objektų rizikos analizė
 • Statinio projekto vystymas bei vertinimas:
  - Statinio projektavimo užduotis
  - Sklypo tyrimo ataskaitos projektavimui
  - Projektiniai pasiūlymai
  - Techninis projektas

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017