Projektavimas ir konsultavimas

Projektavimas – viena svarbiausių mūsų veiklos sričių. LR Aplinkos ministerijos išduotu atestatu Nr. 1882 „COWI Lietuva“ suteikta teisė atlikti visų statinių grupių bei kultūros paveldo statinių projektavimo darbus. Šiuos darbus atliekame ir užsienyje, laikydamiesi užsakovų nustatytų reikalavimų, standartų ir normų.

Tikslus užsakovo poreikių, iššūkių ir aktualijų suvokimas - tai būtinas sėkmingo projekto pagrindas. Galimybė projektą kurti ir įgyvendinti nuo pradžios iki pabaigos užtikrina, kad užsakovas liks patenkintas darbo rezultatais.

Didelį dėmesį skiriame ne tik pačiam projektavimui, bet ir projekto pradiniams etapams, kurių metu suformuluotos užduotys lemia viso projekto rezultatus. Teikdami kompleksines paslaugas UAB „COWI Lietuva“ specialistai patys dažnai rengia projektavimo užduotį ir, gavę užsakovo patvirtinimą, įgyvendina projektą. Projekto valdymas ir konsultacijos nuo pat pradžios leidžia lanksčiai reaguoti į tolesniuose projekto etapuose iškylančius pokyčius, teikti alternatyvius pasiūlymus ir sprendimus, nuolat kontroliuoti galimą projekto riziką.

Dalyvaudami projektuose „COWI Lietuva“ specialistai teikia integruotas paslaugas, kai projektavimo darbas gali būti derinamas su kitomis užduotimis - galimybių studijų, konkursų rangovams rengimu, projekto įgyvendinimo priežiūra, kokybės kontrole ir kt.

Paslaugos

Projektavimo paslaugų pilną ciklą paprastai sudaro:

 • Projekto valdymas
 • Saugumo aplinkai, žmonių sveikatai įvertinimas
 • Konsultacijos dėl priešgaisrinės apsaugos sistemos kūrimo ir diegimo
 • Konsultacijos dėl specifinių sričių (akustika, specialūs įrenginiai, logistika ir kt.)
 • Projekto koncepcijos ir užduoties projektavimui parengimas
 • Projektinių pasiūlymų parengimas
 • Techninio projekto parengimas, kai bendru atveju techninis projektas susideda iš šių projekto dalių:
  - bendroji;
  - sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
  - architektūros;
  - konstrukcijų;
  - technologijos;
  - susisiekimo;
  - vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
  - šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo;
  - dujofikavimo;
  - elektrotechnikos;
  - elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
  - apsauginės signalizacijos;
  - gaisrinės signalizacijos;
  -  procesų – valdymo ir automatizacijos;
  - aplinkos apsaugos (kai tai privaloma)
  - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
  - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
 • Kokybės valdymas

Konsultavimas

Atlikdami užsakovo patarėjo ir atstovo funkcijas tampame užsakovo partneriu. Šioje partnerystėje siekiame geriausiai atstovauti bei tenkinti užsakovo interesus nuo projekto idėjos generavimo iki įgyvendinimo ir norimų rezultatų užtikrinimo.

Bendradarbiaudami siekiame būti ne tik kokybės garantas, bet ir stimulas, skatinantis užsakovus kūrybiškai įveikti iššūkius, taikyti naujas technologijas, išbandyti naujus sprendimus. Lankstumas, tarpusavio pasitikėjimas – svarbiausios bendradarbiavimo su užsakovu sąlygos.

Konsultuodami užsakovą mūsų specialistai tarsi tampa užsakovo darbuotojais. Šis bendradarbiavimo modelis užtikrina „COWI Lietuva“ darbuotojų galimybę geriausiai įvertinti užsakovo veiklos aktualijas, iššūkius ir specifiką.

Užsakovas savo ruožu gali kontroliuoti konsultantams skiriamų lėšų srautus ir teikiamų paslaugų apimtį. Šis bendradarbiavimo būdas itin veiksmingas, kai užsakovui reikalinga kvalifikuota profesionalų pagalba jau pirmosiose projekto stadijose.

Paslaugos

„COWI Lietuva“ specialistai, kaip užsakovo patarėjai ir atstovai, teikia šias paslaugas:

 • pirminių programų sudarymas
 • konsultacijos dėl sutarčių, finansavimo paraiškų, įvairių leidimų
 • projektavimo ir statybos procesų valdymas
 • konsultacijos dėl darbų vykdymo;
 • rizikos įvertinimas
 • naujų bendradarbiavimo santykių užmezgimas
 • kaštų stebėjimas ir vertinimas
 • konsultacijos dėl finansinės projektų dalies ir kt.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017