Oro uostai

Aviacijos ir transporto planavimas

COWI teikia daug aviacijos planavimo paslaugų, kuriomis naudojasi ir privatus, ir viešasis sektorius. Pagrindinės teikiamos paslaugos:

 • Verslo planavimas,
 • Rinkos tyrimai,
 • Duomenų rinkimas ir maršrutų analizė,
 • Eismo intensyvumo ir transporto prognozavimas ir planavimas,
 • GIS analizė ir topo nuotraukos,
 • Aplinkos vertinimas,
 • Oro uostų planavimas,
 • Infrastruktūros projektavimas.

Oro uostų pastatai

Oro uostų pastatai yra sudėtingas kompleksas, kuriame yra apjungti skirtingos paskirties pastatai, kaip antai keleivių terminalai, kontrolės bokštų, krovinių terminalų, angarų, oro uostų priežiūros pastatų, pagalbos ir gaisro gesinimo pastatai. Prie oro uostų yra projektuojami ir statomi administracijos pastatai, daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės, viešojo maitinimo įstaigos bei viešbučiai.

COWI grupė yra sukaupusi pakankamai didelę patirtį tokios paskirties statinių projektavimo srityje. COWI grupės suprojektuotuose oro uosto pastatuose pastebima sinergija tarp technologijų ir architektūros. Projektuodami skiriame dėmesį pastatų funkcionalumui, statybos technologijai, energijos taupymui ir tvariam naudojimui.

Oro uostų pastatų tvarusis projektavimas

Tvarusis oro uostų statinių projektavimas statybos stadijoje padidina išlaidas, tačiau statinių eksploatacijos išlaidos ženkliai sumažėja, mažiau teršalų patenka į aplinką. Tvarusis projektavimas apima tokias priemones:

 • Pastatų orientavimas;
 • Vietinių katilinių ar kondicionierių įrengimas;
 • Panaudoto vandens perdirbimas;
 • Žemos įtampos apšvietimas ar žemos įtampos liftai;
 • Alternatyvių energijos šaltinių naudojimas

Aerodromų projektavimas

Projektuojant aerodromus didelę svarbą turi dangų konstrukcijų projektavimas veikiant orlaivių apkrovoms, klimato sąlygoms. Remdamiesi COWI grupės specialistų patirtimi projektuojant aerodromus nuo arktinės iki tropikų klimato juostų mes:

 • Projektuojame aerodromų kilimo-tūpimo takus, riedėjimo takus, orlaivių stovėjimo aikšteles ir peronus;
 • Analizuojame esamas dangas ir siūlome dangų sustiprinimo būdus panaudojant naujas medžiagas ir technologijas;
 • Vykdome atliekamų darbų techninę priežiūrą;

Aplinkos higiena ir saugus naudojimas

Oro uostų pastatų aplinkos pritaikymas žmonių poreikiams:

 • Žmonėms su negalia;
 • Skirtingų rasių ir tautybių žmonėms;
 • Žmonių teisių užtikrinimas;
 • Sveikatos ir aplinkos higienos sistemų sukūrimas.

Plačiau apie oro uostus

Daugiau informacijos apie COWI teikiamas konsultavimo paslaugas oro uostų srityje sužinosite apsilankę mūsų tarptautiniame tinklapyje:

Oro uostai cowi.com tinklapyje

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 02.08.2017