Geležinkeliai

Geležinkeliai ir metro yra itin sudėtingi objektai, kurių projektavimas ir statyba užtrunka keletą  metų.

Pradiniame šių projektų etape esama daug neaiškumų ir neapibrėžtumų, kurie ypač aktualūs užsakovams, nes gali turėti lemiamą įtaką tolesnei projektų raidai ir kaštams. COWI supranta šiuos procesus, nes turi ilgametę šių projektų įgyvendinimo patirtį pradedant projektavimu ir baigiant atidavimu eksploatacijon. Geležinkelių ir metro projektų valdymas ir planavimas, projektavimas ir techninė priežiūra yra pagrindinės mūsų teikiamos paslaugos tarptautiniu mastu. Remdamiesi ilgamete neįkainuojama patirtimi teikiame aukštos kokybės paslaugas greitųjų geležinkelių, pilnai automatizuotų metro sistemų projektavimo ir įdiegimo klausimais. Taip pat projektuojame patrauklias tiltų, tunelių ir stočių konstrukcijas, kurios tenkina aukštus funkcinius, architektūrinius ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Apjungę įgytą patirtį ir pajėgas mes:

  • Projektuojame geležinkelius ir metro linijas
  • Vykdome projektų valdymą ir statybos techninę priežiūrą
  • Projektuojame geležinkelių ir metro stotis su visa infrastruktūra ir inžineriniais tinklais
  • Atliekame galimybių studijas, rengiame projektines alternatyvas
  • Kuriame saugaus eismo užtikrinimo geležinkeliuose sistemas
  • Konsultuojame aplinkos apsaugos, profesinės ir sveikatos saugos klausimais

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017