Automobilių keliai ir gatvės

Automobilių kelių ir gatvių tiesyba – tai procesų visuma, užtikrinanti saugų ir komfortabilų eismą, kur projektavimas ir techninė priežiūra yra ne mažiau svarbūs etapai nei ekologinių ir socialinių problemų sprendimas.

COWI grupės specialistų patirtis nuo projektų artinėje klimato zonoje iki kelių projektavimo tropikuose sudaro galimybę sukurti inžinerinius sprendinius ir pasiekti geriausių ekonominių rezultatų. Įmonės multifunkcionalumo dėka mūsų paslaugos apima projektų ir kokybės valdymą, projektų rengimą ir planavimą, statybos vietos tyrinėjimus, projektų įgyvendinimą ir techninę priežiūrą, poveikio aplinkai ir visuomenei vertinimą, paraiškų ES fondų paramai gauti, konkursinės dokumentacijos rengimą.

Automobilių kelių ir gatvių dangos

Atsižvelgiant į apkrovos tipą, pasikartojimo dažnį ir apkrovų derinį projektuojamos šios dangos ir teikiamos susijusios paslaugos:

 • Nestandžios ir pusiau standžios dangos,
 • Standžios dangos,
 • Specialios paskirties dangos,
 • Dangų analizė ir konstravimas,
 • Dangoms naudojamų medžiagų tyrimai,
 • Asfalto dangų perdirbimo projektai.

Aplinkos apsauga, profesinė ir sveikatos sauga

Vykdant kiekvieną infrastruktūros projektą būtina įvertinti aplinkosaugos, profesinės ir sveikatos saugos klausimus. Mūsų įmonė teikia konsultacines paslaugas minėtais klausimais planuojant, projektuojant, tiesiant ar statant automobilių kelius ir gatves bei transporto statinius.

Transporto planavimas ir valdymas

Transportas sukuria mobilumo galimybes ir yra vienas iš ekonomikos augimo aspektų. Pastaraisiais metais transporto srautai didėja, todėl būtinas naujas inovatyvus transporto srautų planavimas, kuris yra COWI kompetencija. Mūsų specialistai jūsų užsakymu kokybiškai atliks:

 • Transporto srautų modeliavimą ir eismo organizavimą;
 • Viešojo transporto rinkos analizę;
 • Viešojo transporto modeliavimą ir planavimą;
 • Intelektualių transporto sistemų (ITS) taikymą;
 • Viešojo transporto technologijų taikymą;
 • Saugaus eismo auditą;
 • Galimybių studijų rengimą.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017