Energetika

Mūsų specialistai turi daug patirties dirbant su projektais energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių, klimato kaitos, CŠT, teisinio reguliavimo bei kitose, su energetika susijusiose, srityse.

„COWI Lietuva“ teikiamos paslaugos apima:

  • Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas;
  • Atsinaujinančius energijos išteklius;
  • Energijos vartojimo efektyvumą;
  • Klimato kaitą;
  • Energetikos planavimą;
  • Aplinkosaugą.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 04.08.2015