Į pradinį puslapį / Skip Navigation LinksPaslaugos / Aplinkosauga / Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

Nuotrauka: Niels Iversen

PVSV yra planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV pagrindiniai tikslai yra:

  • nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai;
  • pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis;
  • nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas. Ūkinės veiklos, kurioms nustatomos SAZ, yra nurodytos šiuose teisės aktuose: 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr.22-652) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ priede (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878);
  • motyvuotai pritarti ar nepritarti ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje.

PVSV atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatyme ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų PVSV atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. įsakymu Nr. V-474 (Žin., 2011, Nr. 61-2923) nustatyta tvarka.

UAB "COWI Lietuva" vykdo PVSV procedūras pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją 2004-12-03 Nr. 74 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licenciją Nr. 0433-MP/MH/MA/PV-10.

Pagrindiniai mūsų užsakovai: AB "Kaišiadorių paukštynas", UAB "Mažeikių šilumos tinklai", UAB "Dominari", UAB "SSPC-Vilnius", AB "Nordic Sugar Kėdainiai" ir kt.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 18.09.2017