Į pradinį puslapį / Skip Navigation LinksPaslaugos / Aplinkosauga / Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

​Planų ir programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Nuotrauka: cowi


Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) tikslai yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas plano ar programos įgyvendinimo pasekmes aplinkai; užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomene; užtikrinti, kad organizatorius turės išsamią informaciją apie galimas reikšmingas plano ar programos įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.

SPAV procesą  reglamentuoja "Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas"(TAR, 2014-12-30, Nr. 20928), kuris nurodo teritorinius ir sektorinius planus bei programas, kuriems SPAV yra privalomas. Tokiu atveju yra rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas bei vertinimo ataskaita. Kitais minėto dokumente nustatytais atvejais planams ir programoms organizatorius įpareigotas atlikti atranką dėl SPAV privalomumo, siekiant nustatyti ar planas arba programa gali turėti reikšmingų pasekmių aplinkai. Organizatorius gautas vertinimo subjektų išvadas ir pasiūlymus priima arba motyvuotai atmeta ir nusprendžia, ar privaloma vertinti planą arba programą. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos motyvuotos išvados, ar reikia atlikti plano arba programos vertinimą dėl plano arba programos įgyvendinimo reikšmingų pasekmių „Natura 2000“ teritorijoms, organizatoriui yra privalomos. Organizatorius gali nuspręsti atlikti plano ar programos vertinimą ir be atrankos procedūros.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 18.09.2017