Vandentvarka

Vandentvarkos specialistai turi patirties, kuriant ir įgyvendinant vandens ir nuotekų infrastruktūros projektus. Mūsų projektai apima strateginio planavimo, detaliojo projektavimo, paraiškų teikimo, viešųjų pirkimų ir statybos priežiūros paslaugas.

Vykdyti ar tebevykdomi projektai:

Mažeikių miesto nuotekų valymo įrenginiai

Nemuno žemupio baseinas

Neries upės baseino I-as investicijų paketas

Neringos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Ventos – Lielupės baseinas

Trakų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Vakarinio aplinkelio ( West link) projektas Gioteburge, Švedija

Vandens ruošimo įrenginių su geležies šalinimu Smolevichi mieste, Baltarusija projektavimas ir statybos techninė priežiūra

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 18.08.2017