Atliekų tvarkymas

„COWI Lietuva“ vykdomuose komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymo projektuose derinamos įvairių sričių žinios – ekonomikos, technologijų, gamtosaugos, finansų. Racionali atliekų tvarkymo sistema yra itin aktuali šiuolaikinei visuomenei. Ji turi efektyviausiai saugoti gamtą nuo taršos ir kartu optimaliausiai derinti visų suinteresuotų pusių poreikius.

Visose pasaulio šalyse dėl žmonių veiklos susidaro atliekos, namuose, darbe. Atliekos, kurios nėra tvarkomos ar jų tvarkymas ir šalinimas nėra gerai pritaikytas, neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą ir gerovę.

COWI Lietuva su kitomis COWI grupės narėmis įvairiose šalyse teikia visapusiškus sprendimus, kurie yra kvalifikuoti ir užtikrina tvarumą, bei finansinį pagrįstumą komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkyme.

COWI turi didelę patirtį dirbant atliekų tvarkymo srityje, o mūsų konsultacijų paslaugos apima visą spektrą nuo planavimo ir projektavimo sprendimų, iki konkursinės dokumentacijos parengimo, bei techninės priežiūros. Institucijų darbuotojų mokymas ir gebėjimų stiprinimas.

Keltas mūsų vykdytų ar tebevykdomų projektų

Įmokų už atliekų tvarkymą skaičiavimo metodika

Metodiniai nurodymai atliekų tvarkymo techninių reglamentų rengimui

Savivaldybių bendradarbiavimas atliekų srityje Lietuvoje

Atliekų tvarkymo infrastruktūros diegimas Turkijoje

Komunalinių atliekų tvarkymas Mangistau apskrityje, Kazachstane

Techninė pagalba Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui

Techninė pagalba UAB „Toksika“

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 01.08.2017