1. Naudojimasis COWI interneto svetaine

2. Slaptumas ir konfidencialumas

3. Atsakomybė

4. Teisė į intelektinę nuosavybę

5. Ginčų sprendimas


1. NAUDOJIMASIS COWI INTERNETO SVETAINE

Prieš pradėdami naudotis COWI interneto svetaine susipažinkite su šiomis sąlygomis, liečiančiomis duomenų slaptumą, atsakomybę ir autorių teises. Naudodamiesi šia interneto svetaine jūs sutinkate su šio dokumento sąlygomis. Visais klausimais, susijusiais su šiuo dokumentu ir naudojimusi interneto svetaine, kreipkitės į COWI.

2.SLAPTUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

Taikymas
Slaptumo politika taikoma visai informacijai, siunčiamai į  COWI interneto svetainę ar iš jos paimamai. Slaptumo politikos tikslas - apsaugoti svetainės lankytojus ir užtikrinti, kad su asmens duomenimis būtų  elgiamasi saugiai ir atsakingai.
Asmens duomenys
Dėl COWI svetainės interaktyvumo lankytojus prašome pateikti asmens duomenis, tarkim, pavardę, pašto ar elektroninio pašto adresą ir kt. Šiais duomenimis naudojamės tik išsiųsti pageidaujamą informaciją lankytojams arba pagal jų prašymus ją apdoroti. Asmens duomenų nepateikiame ir neparduodame tretiesiems asmenims. Be to, COWI periodiškai sunaikina visus per interneto svetainę gautus duomenis.

Asmens iniciatyva pateikta informacija
Su asmenų iniciatyva pateiktais darbo prašymais ir kita susijusia medžiaga elgiamės kaip su konfidencialia, ir ji laikoma asmens duomenimis, kuriems taikomi anksčiau minėti principai. Visi kiti asmenų iniciatyva į šią svetainę teikiami komentarai ar kita medžiaga, siunčiama į ją arba dėl jos perduodama į COWI kitomis priemonėmis, bus laikoma nekonfidencialia, ir COWI ja galės naudotis be apribojimų ar mokesčių.
Anonimiškumas
Interneto svetainė savaime neišgauna iš lankytojų informacijos apie juos ar jų elgseną, pvz., „sausainėlių” pagalba. Tačiau svetainė turi jungčių su kitomis svetainėmis. COWI neatsako už šių svetainių konfidencialumo politiką.

3. ATSAKOMYBĖ

Turinys ir taikymas
Šios interneto svetainės tikslas - pristatyti COWI veiklą, tad ji skirta bendram naudojimui.
Siekiame užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikta medžiaga būtų tiksli ir laiku atnaujinama. Tačiau ji talpinama svetainėje tokia, kokia yra tam tikru laiku, todėl COWI neprisiima nei tiesioginės, nei netiesioginės atsakomybės už svetainės turinio tikslumą.
COWI pasilieka teisę be išankstinio pranešimo nutraukti informacijos teikimą interneto svetainėje arba ją panaikinti.
Atsakomybės atsisakymas
COWI neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, galinčius kilti dėl naudojimosi šia interneto svetaine arba joje esančiomis nuorodomis į kitas svetaines bei pasikliovus jose pateiktais duomenimis, nepaisant to, ar jie buvo tikslūs ir pilni, ar ne. COWI neketina apmokėti nuostolių, galinčių kilti pasikliovus šioje interneto svetainėje pateikta informacija.
COWI pareiškia, kad nekontroliuoja šioje svetainėje nurodytų kitų interneto svetainių, nepalaiko su jų kūrėjais ryšio ir jų neremia. COWI neprisiima atsakomybės už šių svetainių turinį.

4. TEISĖ Į INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ

Autorių teisės
Šioje svetainėje pateikta medžiaga galite naudotis tik nekomerciniais asmeniniais tikslais, laikydamiesi visų įspėjimų, susijusių su autorių teisėmis, firmos ženklais ir kitomis nuosavybės teisėmis. Šioje svetainėje pateiktą medžiagą, įskaitant tekstą, audio ar video failus, draudžiama kopijuoti, reprodukuoti, perspausdinti, persikelti, skelbti, perduoti ar platinti bet kuriuo būdu, įskaitant tiesiogines nuorodas į COWI interneto svetainės puslapius , viešaisiais ar komerciniais tikslais be išankstinio raštiško COWI leidimo.
Firmos ženklai
Šioje interneto svetainėje demonstruojami firmos ženklai ir emblemos („Logo”) yra COWI nuosavybė. Šios svetainės turinys negali būti laikomas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiančiu teisę naudotis joje pateiktais firmos ženklais ir emblemomis („Logo”)  be išankstinio raštiško COWI leidimo.

5. GINČŲ SPRENDIMAS

Šiam dokumentui, interneto svetainės turiniui ir naudojimuisi ja taikomi išimtinai Danijos įstatymai. Ginčai, kylantys dėl naudojimosi šia interneto svetaine, arba su ja susiję, sprendžiami Danijos teismuose, Lyngby, Danijoje.